Do kategorii części pociągu

Akcesoria kolejowe są częścią linii kolejowej, która odnosi się do toru, łącznie z szyn, podkładów, łączenie części, podtorza, anty-wznoszenia urządzeń, kolei i frekwencja i tak dalej. Jako całościowe struktury engineering tor leżał na koryto drogi, odgrywa wiodącą rolę w działaniu pociągu, bezpośrednio pod ogromną presją lokomotyw i ich ładunków. Pod siły napędowej eksploatacji pociągu poszczególnych jego składników musi być o odpowiedniej wytrzymałości i stabilności, aby upewnić się, że pociąg zgodnie z przepisami najwyższej prędkości, bezpiecznego, sprawnego i nieprzerwaną pracę.