Dyskusja na temat czterech powodów odlewania zaworu na czarno

Dyskusja na temat czterech powodów odlewania zaworów na czarno

W dziedzinie obróbki skrawaniem, ze względu na specyfikę odlewy zaworowych, w procesie używania pojawia się zjawisko czarne. Jaki jest powód tego?

1. Powody wewnętrzne. Wielu producentów odlewów zaworów w procesie odlewania, obróbki skrawaniem, nie wykonuje żadnych czynności czyszczących, a niektóre nawet po prostu kreska wodna, są trudne do wyczyszczenia. A powierzchnia środka odlewania, płynu do cięcia, cieczy zmydlającej i innych substancji żrących i innych plam, przyspieszy szybkość czarnego odlewu.

2. Wpływ otoczenia zewnętrznego. W pewnych warunkach temperatury i wilgotności, odlewanie będzie bardzo łatwe do pojawienia się utleniania w stanie czarnym lub spleśniałym, w rzeczywistości jest to określone przez właściwości samego odlewu.

3. Nieuzasadnione projektowanie procesów. Odlewy z zaworów w czyszczeniu lub ciśnieniu po obróbce niewłaściwej, dają odlewanego, czarnego, aby stworzyć pewien warunek, przyspieszyć powstawanie pleśni. A jeśli wybór środka czyszczącego ma silny korozję, może również powodować korozję i utlenianie odlewów.

4, zarządzanie magazynami nie jest na miejscu. Odlewanie jest przechowywane w różnych wysokościach magazynu, a jej odmiana jest różna.